domingo, 11 de febrero de 2007

A Nana do neno tristeO meu fillo non ten sono,
¿Por qué non queres durmir?
Porque cando xa esperte,
O meu carón non vas vir.
Porque vas ir cara o norte
Para un mar lonxe de aquí
Afastado desta veira
Teu vivir non e vivir.
O meu fillo non ten sono
Non ten ganas de durmir
Ten un olliño pechado
Outro non o pode abrir.
Ai! meu fillo non tes sono
Porque estou lonxe de ti
Durme meu filliño durme
Por que eu solo penso en ti.
O meu fillo non ten sono
¿Por qué non queres durmir?
Porque cando xa esperte
Xa non has de estar aquí.

O Casón e a moi humanitaria vila de Muros


Un dos episodios mais escuros acontecidos na nosa costa foi o do embarrancamento do buque de bandeira panameña Casòn o día 5 de decembro do 1987 , no cabo da Nave logo de sufrir un incendio a bordo.
Concorren neste naufraxio una serie de circunstancias e de escenarios que como mínimo poderiamos definir como estraños.
Gardaba nas súas adegas arredor de 3.000 bidóns de productos que aínda hoxe non se sabe a ciencia certa si eran tóxicos ou prexudiciais de algunha maneira para a saúde, pois nunca se dixo cal era o seu verdadeiro contido.
O día 5 de decembro do ano 87 había na nosa costa un dos habituais vendavais do sudoeste con ventos forza 8 a 9 (unha velocidade nos ventos de entre 70 e 90 kph.).
O Cason con 31 tripulantes abordo navegaba a unha 15 millas a oeste de cabo Fisterra, cando se declarou un incendio no seu compartimento de maquinas; o non ser quen os seus tripulantes de atallar as lapas, lanzaron un S.O.S. que recolleu a radio costera de Finisterre e mais o centro de salvamento marítimo.
A partir de aquí todo foi moi confuso.
23 dos 31 tripulantes do buque panameño decidiron abandonar o buque colocáronse os chalecos salvavidas e saltaron a auga, os 23 pereceron. E de salientar que na maioría deles a causa do falecemento foi por desnucamento , e o motivo foi que se chimparon a auga dende unha altura considerable sen ter ben amarrados os chalecos salvavidas; e o entrar en contacto ca auga a unha velocidade considerable o chaleco o non estar ben suxeito o corpo daba un forte golpe na cabeza dos pobres náufragos partíndolles o pescozo.
Unha das interrogantes de este naufraxio foi o porqué do abandono precipitado destes 23 tripulantes do barco. ¿A que tiñan tanto pánico para saltar así? De feito os que quedaron abordo salváronse todos.
Outra circunstancia estraña foi a de por que non se puido dar remolque o buque. Dous remolcadores de altura chegaron o seu carón poucas horas despois de que o Cason pedise auxilio. Neses momentos o navío panameño aínda se encontraba a varias millas da costa, sen embargo foi levado polo vento e a corrente ate embarrancar.
Despois de embarrancar e cando empezou a auga a anegar as adegas e entrar en contacto cos productos que transportaba, producíronse unha serie de explosións. ¡Os bidóns saltaban literalmente sobor das ondas envoltos en chamas.!
A descoordinación das autoridades foi total e despois de varias horas de indecisións decidiuse a evacuación total das localidades costeiras próximas o embarrancamento.
Aínda hoxe en día non se sabe o que naquela ocasión aconteceu , nin o que transportaba o Casòn , chegou a falarse de productos radioactivos.
Logo os restos que quedaron nas súas adegas foros extraídos e levados para a antiga factoría de Alumina Aluminio Preto de Burela…
E nunca mais se soubo.


Eu naqueles días andaba embarcado de patrón no arrastreiro muradán chamado “Sidri-Rober”; neses tempos faciamos parella co “Llave Del Cielo”, tamén arrastreiro con base en Santa Uxía. Ese día en concreto atopabámonos atracados no porto de Muxiá no cal entraramos a media maña fuxindo do temporal.
As primeiras noticias sobre do Casón obtívenas a través da radiotelefonía o escoitar a petición de auxilio do buque; un incidente mais nas nosas augas, pensei, e non lle din mais importancia.
Pero a cada hora que pasaba as novas eran mais preocupantes ate que embarrancou, despois a confusión e o balbordo.
As noticias eran confusas, falaban de evacuación e Xan ,que era o meu compañeiro Ribeirán e mais eu decidimos sacar os barcos de porto e dirixirnos para Muros.
O tempo era duro do sudoeste e a navegación non era doada. O pasar a altura do cabo dan ave a unas escasas tres millas de onde se atopaba embarrancado o Casón, puiden ollar claramente os resplandores das primeiras explosións da súa carga.
Arribamos a Muros arredor da unha da madrugada do día 6, e o meu pobo estaba literalmente “tomado” polas xentes que tiveron que fuxir apresuradamente dos seus domicilios nas vilas evacuadas.
Púxenme a percorrer as calles de Muros naquela ventosa noite de inverno; o panorama era dramático, familias enteiras buscando cobixo debaixo dos soportais, xente maior que choraba porque tiñan incerteza sobre do que ía a pasar, A estrada ateigada de coches que non daban avanzado..
Si Dante Alighieri buscase imaxes par ao seu inferno , alí aquel día atoparía algunhas.

Tamén aquela noite vin o meu pobo, a miña xente, abrir as portas das súas casas para dar cobixo e alimento a todo o que o necesitase. Escenas que nunca se me han de esquecer e que me fan sentir mais orgullosos si cabe da miña vila e da súa xente.
Non fixo falta que ninguén dixese nada que ninguén pedisen nada, tan so foron abrindo as súas portas e sacando das rúas para dar consolo e abrigo os que ese día eran necesitados.

Aquel día dinme conta do porqué, e do verdadeiro significado, da lenda que reza no escudo de Muros

MOI NOBLE MOI LEAL E MOI HUMATARIA VILA DE MUROS.


Uno de los episodios mas oscuros ocurridos en nuestra costa fue el del embarrancamiento del buque de bandera panameña Casón el día 5 de diciembre del 1987, en el cabo de la Nave después de sufrir un incendio a bordo.Concurren en este naufragio una serie de circunstancias y de escenarios que como mínimo podríamos definir como extraños.Guardaba en sus bodegas alrededor de 3.000 bidones de productos que aún hoy no se sabe a ciencia cierta sí eran tóxicos o prejudiciales de alguna manera para la salud, pues nunca se dijo cuál era su verdadero contenido.El día 5 de diciembre del año 87 había en nuestra costa uno de los habituales vendavales del sudoeste con vientos fuerza 8 a 9 (una velocidad en los vientos de entre 70 y 90 kph.).El Casòn con 31 tripulantes a bordo navegaba a una 15 millas al oeste de cabo Finisterre , cuando se declaró un incendio en su compartimento de maquinas; al no lograr sus tripulantes atajar las llamas, lanzaron un S.O.S. que recogió la radio costera de Fisterra y el centro de salvamento marítimo de Fisterra.A partir de ese momento todo fue muy confuso. 23 de los 31 tripulantes del buque panameño decidieron abandonar el buque se colocaron los chalecos salvavidas y saltaron el agua, los 23 fallecieron. Es de destacar que en la mayoría de ellos la causa de su fallecimiento fue por desnucamiento, y el motivo fue que se lanzaron el agua desde una altura considerable sin tener bien amarrados los chalecos salvavidas; y al entrar en contacto con el que agua a una velocidad considerable el chaleco al no estar bien sujeto al cuerpo daba un fuerte golpe en la cabeza de los pobres náufragos partiéndoles el cuello.Uno de los interrogantes de este naufragio fue el porqué del abandono precipitado de estos 23 tripulantes del barco. ¿A que tenían tanto pánico para saltar así? De hecho los que quedaron a bordo se salvaron todos.Otra circunstancia extraña fue la de por que no se pudo dar remolque al buque. Dos remolcadores de altura arribaron a su costado pocas horas después de que el Casòn pidiese auxilio. En esos momentos el navío panameño aún se encontraba a varias millas de la costa, sin embargo fue arrastrado por el viento y la corriente hasta embarrancar.Después de embarrancar y cuando empezó el agua a anegar las bodegas y entrar en contacto con los productos que transportaba, se produjeron una serie de explosiones. ¡Los bidones saltaban literalmente sobre las olas envueltos en llamas!La descoordinación de las autoridades fue total y después de varias horas de indecisiones se decidió la evacuación total de las localidades costeras próximas al embarrancamiento.Aún hoy en día no se sabe lo que en aquella ocasión ocurrió, ni lo que transportaba el Casòn, llegó a hablarse en algún medio de comunicación de productos radiactivos.Luego los restos que quedaron en sus bodegas fueron extraídos y llevados para la antigua factoría de Alumina Aluminio cerca de Burela…Y nunca más se supo.Yo en aquellos días andaba embarcado de patrón en el arrastrero muradano llamado “Sidri-Rober”; en esos tiempos hacíamos pareja con el “Llave De él Cielo”, también arrastrero en base en Santa Uxía. Ese día en concreto nos encontrábamos atracados en el puerto de Muxiá en el cual habíamos refugiado a media mañana huyendo del temporal.Las primeras noticias sobre del Casón las obtuve a través de la radiotelefonía al escuchar la petición de auxilio del buque; na incidente mas en nuestras aguas, pensé, y no le di mayor importancia.Pero a cada hora que pasaba las nuevas eran mas preocupantes hasta que embarrancó, después la confusión y el alboroto.Las noticias eran confusa se hablaban de evacuación y Xan, que era mi compañero Ribeirense y yo, decidimos sacar los barcos de puerto y dirigirnos para Muros.El tiempo era duro del sudoeste y la navegación no era fácil. Al pasar a la altura de el cabo de la Nave a unas escasas tres millas de donde se encontraba embarrancado el Casón , pude ver claramente los resplandores de las primeras explosiones de su carga.Arribamos a Muros alrededor de la una de la madrugada del día 6, y mi pueblo estaba literalmente “tomado” por las gentes que tuvieron que huir apresuradamente de sus domicilios en las villas evacuadas.Me puse a recorrer las calles de Muros en aquella ventosa noche de invierno; el panorama era dramático, familias enteras buscando cobijo debajo de los soportales, gente mayor que lloraba porque tenían incertidumbre sobre de lo que iba a pasar, la carretera abarrotada de coches que no daban avanzado.Si Dante Alighieri buscarse imágenes par a su infierno, allí aquel día encontraría algunas.También aquella noche vi a mi pueblo, a mi gente, abrir las puertas de sus casas para dar cobijo y alimento a todo el que lo necesitarse. Escenas que nunca se me han de olvidar y que me hacen estar más orgullosos sí cabe de mi villa y de su gente.No hizo falta que nadie dijese nada que nadie pidiesen nada, tan solo fueron abriendo sus puertas y sacando de las calles para dar consuelo y abrigo los que ese día eran necesitados.En aquel momento tomo verdadero sentido el significado y el porqué , de la leyenda que reza en el escudo de Muros.
MUY NOBLE MUY LEAL Y MUY HUMATARIA VILLA DE MUROS.sábado, 10 de febrero de 2007Un día a miña filla pequena que aínda vai a preescolar , díxome que a mestra pediralles que lle levasen poesías ou escritos en galego para presentar no concurso de escolas preescolares do municipio co gallo do día das letras galegas. A nena sabedora de que a min me gusta xogar coas verbas e xuntar palabras, veu a o meu carón para que a axudase.
Sentámonos os dous no ordenador e esto foi o que argallamos en primeira instancia , logo enviamos varias mais , pero esta foi a primeira que levou.


Un día a mi hija pequeña que aún asiste a preescolar, me dijo que la maestra les había pedido que le llevasen poesías o escritos en gallego para presentar en el concurso de escuelas preescolares del municipio con motivo del día das letras galegas. La niña conocedora de que a mí me gusta jugar con los vocablos y juntar palabras, vino a mi para que a ayudarse.Nos sentamos los dos en el ordenador y esto fue lo que tramamos en primera instancia, luego enviamos varias más, pero esta fue la primera que llevó.

A mestra pediunos unha poesía ,
Eramos pequenos e ninguén sabia.
E fun o meu pai que e mariñeiro.
vai sobor das ondas pra gañar diñeiro.
Pedinlle un poema ou unha cantiga
E díxome serio - non sei rapariga.
Eu so sei de ondas de escuma dourada
Que tinxen os raios do sol do abrente.
Eu sei de gaivotas , cometas no vento
Que baten súas as sen perder o alento.
Eu sei de golfiños que brincan as ondas
Cun grande sorriso sempre nas súas bocas.
De rosas dos ventos , de estrelas polares
De moi mainas brisas e de vendavais.
Pero non me pidas ningunha cantiga
E nin moito menos unha poesía.
Si acaso quixeses historias salgadas
A centos , milleiros , eu todas chas daba
Pero non me pidas unha rima soa
Que son mariñeiro e non fun a escola.


AH!!!, Gañaron o primeiro premio do concurso